Brugsbetingelser

§1 Før registrering ved Molehill Empire skal brugerne acceptere brugsbetingelserne.

§2 Molehill Empire giver dets brugere mulighed for at tale sammen indbyrdes. De alene er ansvarlige for indholdet. Pornografisk, racistisk, fornærmende eller ulovligt indhold bliver ikke tolereret og kan føre til, at kontoen slettes. Det samme gælder enhver anden opførsel, der kan betragtes som misbrug.

§3 Ingen bruger kan kræve at bruge Molehill Empire. Udbyderen har ret til at nægte adgang til brugere eller til at slette brugere, ifald de overtræder brugsbetingelserne.

§4 Snyd:

(1) Hver spiller må kun bruge en konto. Såkaldte multikonti er ikke tilladt.

(2) Gaver, tilgodehavender eller handel med ekstrem og ensidig fordel er ikke tilladt. Hvis en af disse ting bliver opdaget, bliver den relevante konto slettet.

(3) Der vil blive holdt omhyggeligt øje med særdeles gode handelsrelationer mellem spillerkonti, særligt med ekstrem ensidig fordel.

(4) Bugs skal rapporteres og må ikke bruges til nogen fordel

(5) Udnyttelsen af bugs eller smutveje i almindelighed kan også føre til sletning af kontoen.

§5 Bots eller anden tredje persons software/scripts er strengt forbudt.

§6 Molehill Empire påtager sig intet ansvar for mulig skade påført af brugere. Der kan ikke gøres krav på erstatning for skader.

§7 Medlemskabet kan på ethvert tidspunkt bringes til ophør via sletning af kontoen af brugeren eller en administrator.

§8 Man skal være lydhør overfor ordrer, givet af admin eller moderator.

§9 Molehill Empire Teamet er ikke ansvarlig for indholdet af linkede eksterne websider. Links til eksterne websider lavet af andre end Molehill Empire teamet er forbudt, dette gælder også ved brug af URL som brugernavn i spillet eller i forum. Konti, der overtræder denne regel bliver slettet uden yderligere advarsel. Undtagelser gøres kun for sites, som udelukkende er knyttet til eller direkte affødt af Molehill Empire.

§10 Hvis en af paragrafferne skulle blive ugyldig, vil det på ingen måde påvirke de andre paragraffers gyldighed.